Grondwetwysiging en OSV

Limpopo-Agriculture-South-African-Agricultural-Economy
South African Agricultural Economy Recovers in Q3, 2018
December 5, 2018
Global and SA Agricultural Viewpoint – grains and oilseeds prospects into 2019
December 10, 2018

Grondwetwysiging en OSV

Limpopo Landbou  (voorheen  Agri Limpopo) het met teleurstelling kennis geneem van die besluite van die Parlement asook die Nasionale Raad van Provinsies om die verslag van die Grondwetwysigingskomitee te aanvaar. Dat die ANC en EFF hul meerderheid gebruik het hiervoor was nie die skok nie, maar wel die feit dat politici binne ‘n demokrasie kies om ‘n verslag wat nie die prosesse van ‘n demokrasie erken nie, te aanvaar.

“Dit is jammer dat politici nie wil onderskei tussen party-politieke belang en landsbelang nie” sê Leon Borcherds, president van Limpopo Landbou. “ Ons as burgery kan nie toelaat dat hulle hiermee wegkom nie. Ons sal alliansies en vennootskappe met ander wat soos ons dink, moet sluit en gebruik in ons optrede. Hier kom ‘n uitgerekte stryd om die reg tot privaatbesitreg te beskerm en in stand te hou” het Borcherds bygevoeg.

Die publiek van SA moet besef die ANC torring aan ‘n klousule van die grondwet wat nie net oor die privaatbesit van landbougrond gaan nie. Alle vorme van privaatbesit van alle klasse bates – ook pensioenfondse en beleggings – word hierdeur geraak. Landbougrond is tans net ‘n gerieflike politieke speelbal, en hou die aandag weg van die groter prentjie wat agter die beheptheid met die wysiging van Art 25 van die grondwet is.

Limpopo Landbou doen ‘n beroep op alle landbouleiers om hierteen te verenig en hande te vat met elke instansie wat bereid is om SA van ‘n Zimbabwe en Venezuela situasie te red.

Navrae:

Leon Borcherds:  President  Limpopo Landbou – 082 378 4621

Willem van Jaarsveld: HUB Limpopo Landbou – 082 451 7913