Politieke partye meng in met landbou-arbeid

Limpopo-Agriculture-South-Africas-tractors
South Africa’s Agricultural Machinery Sales Slow in November 2018
December 11, 2018
FMD outbreak in the FMD-free zone of Limpopo
January 9, 2019

Politieke partye meng in met landbou-arbeid

Limpopo Landbou reik hierdie waarskuwing uit sodat alle landbouers in Suid-Afrika kennis kan neem van gebeure die afgelope weke in Limpopo. Die werkswyse is nie uniek aan Limpopo nie en berigte dat dit elders in die land ook gebeur, het Limpopo Landbou laat besluit om by wyse van hierdie mediaverklaring mede-boere in te lig en vroegtydig te waarsku om die slaggate op hierdie pad te vermy.

Politieke partye soos die ANC en EFF, by monde van mense wat daarop aanspraak maak dat hulle hierdie partye verteenwoordig, tree as volg op:

 • Verteenwoordigers van hierdie partye bel en vra ‘n afspraak om oor ongelukkighede in die werkplek te praat
 • Hierdie versoeke kom midde in spits pluk- en paktye op groot (veral uitvoer gerigte) plase
 • Daar word enkele werknemers gewerf en opgelei om as aanhitsers en sogenaamde “klaers” op te tree
 • Die partye gee voor dat die werkers verkies dat hierdie politieke partye, en nie arbeidsverteenwoordigers nie, hulle saak met die werkgewer moet opneem

Ondervinding in Limpopo het die volgende aan die lig gebring:

 • Sommige van die sogenaamde verteenwoordigers van politieke partye, is niks anders as opportuniste wat optree sonder die sanksie van die partye wie se naam gebruik word nie, ander is gesoute politieke kaders
 • Die politieke partye bly agter die skerms tot op die stadium wat die onrus groot genoeg is om baie aandag te trek van arbeid in die omgewing asook van die media. Dan tree die partye toe tot die saak deur toesprake wat gelaai is met uitsprake en valse aantygings teen die werkgewers
 • Die misbruik van die situasie vir politieke gewin by die 2019 stembus word duidelik as die partye in hierdie gelaaide atmosfeer eise begin stel om vrylik toegang tot die plase te kry onder die voorwendsel dat boere nie mag weier dat hulle “kiesersopleiding” doen nie – let daarop dat die OVK hierdie taak verrig en nie individuele politieke partye nie – toegang vir die OVK is totaal ‘n ander saak!
 • Sodra ‘n wekgewer instem om met die verteenwoordigers van politieke partye in gesprek te tree, word die agenda uitgebrei na veel meer as arbeidsake en die boer word betrek by uitgerekte gesprekke met die risiko dat wat die werkgewer ookal sê, so verdraai word dat ‘n saak van rassisme of onbillike arbeidspraktyk die hoof fokus kan word

Limpopo Landbou se raad aan boere, gegrond op ondervinding, is die volgende:

 • Hanteer alle oproepe en navrae vriendelik en saaklik
 • Weier om oor arbeidsake met politici te onderhandel – landbou moet a-polities bly
 • Hou interne strukture vir grieweprosedure hantering opgelei en pro-aktief – sorg dat gesprek met arbeid deurentyd gevoer word
 • Roep die hulp van die afdeling vir onderhandeling en dispuut-arbitrasie wat by die plaaslike CCMA bestaan, onmiddelik in indien die eerste tekens van eskalerende ongelukkigheid onder arbeid, wat nie verder intern hanteer kan word nie, waargeneem word
 • Verseker dat veiligheidstrukture gebeurlikheids- en aksieplanne saam met die plaaslike SAPD-stasie opstel en alle boere daarvan bewus is en weet met wie om te skakel ingeval van nood
 • Aksieplanne moet die tydige aktivering van POPS insluit asook die moontlike ontplooiïng van privaat sekuriteitsfirmas se dienste
 • Waarneming is belangrik om vroeë tekens van enige organisering en aanhitsing te kan optel en dienooreenkomstige optrede te neem
 • Onder geen omstandighede moet enige boer/werknemer met politici of hul verteenwoordigers in gesprek tree oor arbeidsake nie – selfs diegene wat reken hulle onderhandelingsvaardighede is van hoë standaard moet afgeraai word om gesprek te voer – oormoedigheid en onkundigheid oor die ware motiewe met die gesprek is meermale die onderhandelaar se grootste vyand in hiedie sake
 • Sodra een werkgewer, vir watter rede ookal, besluit om te onderhandel met ‘n politieke party, skep dit ‘n presedent vir ALLE ander boere in die omgewing en selfs elders in die land!
 • Boere, landbou-unies, privaat sekurtirteitsfirmas en die SAPD moet gesonde kommunikasie skep en handhaaf om hierdie situsies effek-tief te kan hanteer – omdat landboustrukture ‘n groot rol speel in hierdie sake, moet landbouleiers hulle vergewis van veiligheidsake, arbeidsake, plaasprotokol en die regte van politieke partye voor en tydens verkiesings.

Landbou word in SA grootliks misbruik vir politiekery. Dit is jammer dat plaasveiligheid en arbeidsharmonie nou deur hierdie opportunistiese optrede van desperate politici in gedrang gebring word.

Limpopo Landbou doen ‘n beroep op politieke partye om hul strukture en leiers onder beheer te kry. Dit is onaanvaarbaar dat hulle die klimaat skep vir sulke vergrype en dan net onskuldig pleit en enkelinge daarvoor blameer nadat die skade reeds gedoen is! Politici behoort deel van die oplossing te wees – nie deel van die probleem nie!

Navrae:

Leon Borcherds – President  Limpopo Landbou – 082 378 4621

Piet Engelbrecht – Visie President Limpopo Landbou – 082 542 8924